ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา

(จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล)

ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

Pdf 256