ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา

(งานด้านบริหารทั่วไป)

ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

img 514093355 Page 1

img 514093355 Page 2

img 514093355 Page 3

img 514093355 Page 4