ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา

ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป