ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา

(งานด้านบริหารทั่วไป)

ตั้งแต่วันที่ 6-15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ