ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (งานด้านสัตวบาล)

ตั้งแต่วันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ