ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา

ตำแหน่งจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสารสนเทศ จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2562