กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัตรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

  • ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 4-13 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี และ http://afvc.dld.go.th/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารไฟล์แนบ