ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์

ตามที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดวันสอบประเมินสมรรถนะ (ข้อเขียน) และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 มกราคม 2560 นั้น

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ และรายละเอียด ดังนี้

  1. สอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติ และวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
  2. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ทางเว็บไซต์ afvc.dld.go.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบด้านล่าง