ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล จำนวน 6 อัตรา โดยกำหนดวันสอบประเมินสมรรถนะ (ข้อเขียน) และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 นั้น

-กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ขอแจ้งเลื่อนวันสอบประเมินสมรรถนะ ดังนี้

  1. สอบข้อเขียน ภาคปฏิบัติ และวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
  2. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น.
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ทางเว็บไซต์ afvc.dld.go.th

อ่านรายละเอียเพิ่มเติมตามไฟล์แนบด้านล่าง