ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ด้วยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา

ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี 91 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ตั้งวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี และทางเว็บไซต์ http://afvc.dld.go.th
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร วันที่ 18 สิงหาคม 2560

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบด้านล่าง

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Docs20170116112625-m1.pdf)หนังสือเชิญประชุมนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงาน21 kB