ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

  • จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล
  • จ้างเหมาบริการงานด้านงานสารสนเทศ

มีรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 10 มี.ค. 2560
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร วันที่ 27 มีนาคม 2560
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (CCF14012560.pdf)หนังสือเชิญประชุมนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงาน93 kB