ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา

ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ดังนี้

    จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง
    ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 6 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี และทางเว็บไซต์ http://afvc.dld.go.th
    ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี และทางเว็บไซต์ http://afvc.dld.go.th