ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา

 

ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ดังนี้

  • จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 17 - 25 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี และทางเว็บไซต์ http://afvc.dld.go.th
  • ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น. ณ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี และทางเว็บไซต์ http://afvc.dld.go.th
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Docs20170111135445-m1.pdf)หนังสือเชิญประชุมนำเสนอความคืบหน้าและสาธิตการดำเนินงาน20 kB