ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ดังนี้

  • จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 4 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี และทางเว็บไซต์ http://afvc.dld.go.th
  • ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 11 พ.ค. 2561 เเวลา 13.00 น. ณ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี และทางเว็บไซต์ http://afvc.dld.go.th