ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดไฟล์แนบ