ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ ตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ 1 มารายงานตัวทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมให้เตรียมหลักฐานเพิ่มเติมมายื่นวันที่รายงานตัว