ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

มีรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 1 - 17 มี.ค. 2560
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น.
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร วันที่ 31 มีนาคม 2560