392719

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดประชุมเรื่อง โครงการศึกษาผลการใช้สาร Ractopamibe  ในสุกรขุน

DSC 0022

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดประชุมชี้แจงการตรวจสินค้าร้อยเปอร์เซนต์ ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

9295

จัดอบรมผู้ประกอบการใช้งานระบบทะเบียน ใบอนุญาต วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ รุ่นที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2561

9382

จัดอบรมผู้ประกอบการใช้งานระบบทะเบียน ใบอนุญาต วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ รุ่นที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2561

S  4112442

จัดอบรมผู้ประกอบการใช้งานระบบทะเบียน ใบอนุญาต วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ รุ่นที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม 2561

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Docs590623.pdf)ใบรับสมัครดาวน์โหลดใบรับสมัคร294 kB
Download this file (Image20160623094657-m1.pdf)ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา57 kB