20180511 140232

ประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

20180511 104112

ประชุมหารือร่วมบริษัทผู้รับจ้างพัฒนา และกรรมการตรวจรับ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมส่งมอบงวดงาน 5 และ 6

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Color0014.pdf)ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา462 kB
Download this file (Docs600808.pdf)ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา1207 kB

12930

จัดอบรมผู้ประกอบการใช้งานระบบทะเบียน ใบอนุญาต วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2561

601221-22-1-14

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (DLD e-Payment) ผ่านระบบ Naitonal Single Window (NSW) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

S  4522124

จัดอบรมผู้ประกอบการใช้งานระบบทะเบียน ใบอนุญาต วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ รุ่นที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม 2561

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Image20160624131009-m1.pdf)ประกาศกรมปศุสัตว์ผลการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์11 kB