20180704 095729

น.สพ.นัทพงศ์ สุพิมล ประชุมรวบรวมความต้องการของระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Docs20170601162130-m1.pdf)หนังสือเชิญประชุมรายละเอียดการประชุม63 kB

20180702 095122

เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการระบบใบอนุญาตขาย นำเข้า ผลิต โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 2 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

20180625 134633

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์

20180627 134037

     กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ประชุมร่วมกรมศุลกากร ผู้พัฒนาระบบ และบริษัทที่จัดทำซอฟแวร์เฉพาะด้าน สำหรับองค์กร เตรียมความพร้อมเปิดใช้งานระบบ Single Form

1039

เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการระบบใบอนุญาตขาย นำเข้า ผลิต โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 1 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ประกาศกรมฯ.pdf)ประกาศกรมปศุสัตว์รายละเอียด159 kB