ประชุม Global Feed and Food Congress 2019 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์ศศิ เจริญพจน์ นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้แทนกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมการประชุม Global Feed and Food Congress 2019 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ โดยได้ร่วมเวทีอภิปรายในช่วง Planary 5 - Nutrional I  ซึ่งได้บรรยายในหัวข้อ “Overcoming the challenges around reducing antibiotics in Thailand” ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย