ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้ขึ้นรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทรางวัลหน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการที่เป็นเลิศ

656953

 

วันนี้ (31 พ.ค.62) นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้ขึ้นรับรางวัลคุณภาพ กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลหน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการที่เป็นเลิศ โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบรางวัล ตามโครงการรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (OLD Quality Awards 2019) ในงาน “มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562” THAILAND LIVESTOCK EXPO 2019 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ และในงานมหกรรมฯมีการออกบูท “กองควบคุมอาหารและยาสัตว์” ภายในบูทมีทั้งจุดบริการใบอนุญาตอาหารสัตว์สัญจร เจ้าหน้าที่ให้ความรู้และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารสัตว์ รวมทั้งยังมีเกมส์สนุกๆ ให้เล่นพร้อมแจกของรางวัลอีกมากมาย

 

 

656954 

 78332 78333 656955 656957 656958

656956

656959

585500