รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดงานและมอบป้ายตราสัญลักษณ์ "ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ"

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ท๊อปส์ ซุปเปอร์มาร์เกต) ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ

S 14655663

 

          วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.-15.30 น.นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานและมอบป้ายตราสัญลักษณ์ให้แก่ผู้ประกอบการค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ "การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์"  โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ร่วมกับผู้ประกอบการค้าปลีกบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ท๊อปส์ ซุปเปอร์มาร์เกต) ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่มาจากฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรองการเลี้ยงปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ (Raised Without Antibiotics: RWA) จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะตกค้าง และเป็นทางเลือกให้กับผู้รักสุขภาพ ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ทั้งนี้ มีนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ดังนี้ นายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี นางคชาภรณ์ เต็มยอด ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ (ผู้แทน ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) นายศศิ เจริญพจน์ ผู้เชี่ยวชาญกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และนางสาวจุฬาพร ศรีหนา หัวหน้าฝ่ายยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยากองควบคุมอาหารและยาสัตว์

S 14655664 S 14655665

S 14655669 S 14655668

S 14655665 S 14655667