อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดงานและมอบป้ายตราสัญลักษณ์ "ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ"

ณ เทสโก้ โลตัส เอ็กตร้า สาขารามอินทรา

572635

                         

         วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30น.-11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานและมอบป้ายตราสัญลักษณ์ให้แก่ผู้ประกอบการค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ "การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์"  โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ร่วมกับผู้ประกอบการค้าปลีกบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) ณ เทสโก้ โลตัส เอ็กตร้า สาขารามอินทรา เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่มาจากฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรองการเลี้ยงปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ (Raised Without Antibiotics: RWA) จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะตกค้าง และเป็นทางเลือกให้กับผู้รักสุขภาพ ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ทั้งนี้ มีนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ดังนี้ นายสัตวแพทย์ ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นางคชาภรณ์ เต็มยอด ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ (ผู้แทน ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) และนายศศิ เจริญพจน์ ผู้เชี่ยวชาญกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

 

572653

572648

572696
572655                                           572654