นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

"ภาคปศุสัตว์ร่วมใจ ใส่ใจการใช้ยาปฏิชีวนะ"

"Livestock stakeholders handle antibiotics with care"

วันที่ 16 พ.ย.2561 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาคปศุสัตว์ร่วมใจ ใส่ใจการใช้ยาปฏิชีวนะ" "Livestock stakeholders handle antibiotics with care" ซึ่งกรมปศุสัตว์ร่วมกับองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(OIE) และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เนื่องจากเป็น "สัปดาห์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างตระหนักรู้ (World Antibiotics Awareness week ; WAAW)" (ระหว่างวันที่ 12-18 พ.ย.2561  พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศนียบัตร “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการ ใช้ยาปฏิชีวนะ” ให้แก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (รูปภาพประกอบ >>คลิก<<) นอกจากนี้ มีการกล่าวถ้อยแถลงของไตรภาคี (OIE/FAO/WHO) ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ