นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม

ขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

S 33734967

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2462 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ เพื่อปรับหลักเกณฑ์การตรวจประเมินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจประเมินรับรองฟาร์ม และยังคงรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสินค้าที่จะออกสู่ตลาด สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคต่อสินค้าในตราสัญลักษณ์ที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรอง โดยมีผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนจาก อยส. สพส. สคบ. ปศข และผู้แทนจากภาคผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ ร่วมหารือด้วย โดยที่ประชุมได้มีข้อสรุปร่วมกันที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อผลิตสินค้าในโครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ; Raised Without Antibiotics (RWA)” ได้อย่างยั่งยืน

S 33734984 S 33734985 S 33734970 S 33734971 S 33734972 S 33734982

 

 

ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้ขึ้นรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทรางวัลหน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการที่เป็นเลิศ

656953

 

วันนี้ (31 พ.ค.62) นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้ขึ้นรับรางวัลคุณภาพ กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลหน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการที่เป็นเลิศ โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบรางวัล ตามโครงการรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (OLD Quality Awards 2019) ในงาน “มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562” THAILAND LIVESTOCK EXPO 2019 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ และในงานมหกรรมฯมีการออกบูท “กองควบคุมอาหารและยาสัตว์” ภายในบูทมีทั้งจุดบริการใบอนุญาตอาหารสัตว์สัญจร เจ้าหน้าที่ให้ความรู้และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารสัตว์ รวมทั้งยังมีเกมส์สนุกๆ ให้เล่นพร้อมแจกของรางวัลอีกมากมาย

 

 

656954 

 78332 78333 656955 656957 656958

656956

656959

585500

อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดงานและมอบป้ายตราสัญลักษณ์ "ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ"

ณ เทสโก้ โลตัส เอ็กตร้า สาขารามอินทรา

572635

                         

         วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30น.-11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานและมอบป้ายตราสัญลักษณ์ให้แก่ผู้ประกอบการค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ "การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์"  โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ร่วมกับผู้ประกอบการค้าปลีกบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) ณ เทสโก้ โลตัส เอ็กตร้า สาขารามอินทรา เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่มาจากฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรองการเลี้ยงปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ (Raised Without Antibiotics: RWA) จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะตกค้าง และเป็นทางเลือกให้กับผู้รักสุขภาพ ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ทั้งนี้ มีนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ดังนี้ นายสัตวแพทย์ ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นางคชาภรณ์ เต็มยอด ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ (ผู้แทน ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) และนายศศิ เจริญพจน์ ผู้เชี่ยวชาญกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

 

572653

572648

572696
572655                                           572654

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดงานและมอบป้ายตราสัญลักษณ์ "ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ"

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ท๊อปส์ ซุปเปอร์มาร์เกต) ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ

S 14655663

 

          วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.-15.30 น.นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานและมอบป้ายตราสัญลักษณ์ให้แก่ผู้ประกอบการค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ "การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์"  โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ร่วมกับผู้ประกอบการค้าปลีกบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ท๊อปส์ ซุปเปอร์มาร์เกต) ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่มาจากฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรองการเลี้ยงปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ (Raised Without Antibiotics: RWA) จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะตกค้าง และเป็นทางเลือกให้กับผู้รักสุขภาพ ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ทั้งนี้ มีนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ดังนี้ นายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี นางคชาภรณ์ เต็มยอด ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ (ผู้แทน ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) นายศศิ เจริญพจน์ ผู้เชี่ยวชาญกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และนางสาวจุฬาพร ศรีหนา หัวหน้าฝ่ายยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยากองควบคุมอาหารและยาสัตว์

S 14655664 S 14655665

S 14655669 S 14655668

S 14655665 S 14655667

กิจกรรม DLD Big Cleaning Day 2019 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

559399

       วันที่1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกิจกรรม DLD Big Cleaning Day 2019 เพื่อทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร สถานที่ทำงาน ณ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

559403 559404

                        559422 559434