การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 39-14/2562

S 4587565

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น.
นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 39-14/2562
ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ (พญาไท) โดยพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน รวมถึงคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขฉลากจากเดิม เป็นแบบสากลที่ใช้กันทั่วโลก หรือ Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) เพื่อให้ฉลากเป็นไปตามมาตรฐานสากลและปลอดภัยต่อผู้ใช้ต่อไป

S 4587563  S 4587563

S 4587561  S 4587564