การประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 27-2/2562

 

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายสัตวแพทย์รักไทย์ งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 27-2/2562 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ (พญาไท) โดยมีคณะอนุกรรมการจากกรมปศุสัตว์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัตถุอันตราย ร่วมพิจารณาผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ที่ขอขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ในด้านปศุสัตว์ต่อไป