การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์

S 19382335

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ (พญาไท) ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิทย์ศาสตร์การแพทย์ และผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน พิจารณาถึงการใช้งาน รูปแบบของผลิตภัณฑ์ อัตราการใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน รวมถึงการหารือกำหนดมาตรการการนำเข้าเทคนิคอลเกรดเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงในด้านปศุสัตว์สัตว์ด้วย

 

S 19382339

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์

 

 

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ (พญาไท) ร่วมกับผู้แทน กรมวิชาการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิทย์ศาสตร์การแพทย์ และผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนประเภทนำเข้า ผลิต และผลิต(แบ่งบรรจุ) ทั้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน พิจารณาถึงความถูกต้องของคำขอและเอกสารแนบประกอบการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งการใช้งาน อัตราการใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการใช้ในด้านปศุสัตว์ต่อไป

 

  

 

การประชุมพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ พิจารณาร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิทย์ศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งคณะอนุกรรมการผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ คำขอขึ้นทะเบียนมีหลายประเภทตามการใช้งาน

 

 

 

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายรักไทย งามภักดิ์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ พิจารณาร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิทย์ศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งคณะอนุกรรมการผู้แทนจากกรมปศุสัตว์
คำขอขึ้นทะเบียนมีหลายประเภทตามการใช้งาน เช่น ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน เป็นต้น โดยพิจารณาความถูกต้องของคำขอ ส่วนประกอบ และความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพใช้งานด้านปศุสัตว์ต่อไป

 

   

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาลงทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการรักษาสัตว์ครั้งที่ 32-7 / 2562

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ (พญาไท) ร่วมกับผู้แทนจากกรมวิทย์ศาสตร์บริการ กรมวิชาการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิทย์ศาสตร์การแพทย์ และผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน พิจารณาถึงการใช้งาน รูปแบบของผลิตภัณฑ์ อัตราการใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการใช้ในด้านปศุสัตว์สูงสุด

         

การประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 27-2/2562

 

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายสัตวแพทย์รักไทย์ งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 27-2/2562 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ (พญาไท) โดยมีคณะอนุกรรมการจากกรมปศุสัตว์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัตถุอันตราย ร่วมพิจารณาผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ที่ขอขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ในด้านปศุสัตว์ต่อไป