รอธ.สรวิศ ธานีโต เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 13.00 น. รอธ.สรวิศ ธานีโต เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ พร้อมนี้ได้มี น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุม

 

155056

 

155061

 

155058

 

155060

 

155062