เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจสอบร้านขายยาสัตว์

messageImage 1556699595404

        วันที่ 2 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจสอบร้านขายยาสัตว์  ตามเรื่องร้องเรียนผ่านกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดขายยากำจัดเห็บหมัดไม่มีคุณภาพ และมีการจำหน่ายยาไม่มีทะเบียน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 72(4) ขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยามีโทษตามมาตรา 122 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

S 14246031 messageImage 1556699604014

messageImage 1556699632982

พนักงานเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์,

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์

เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายยาสัตว์ online

messageImage 1556699215914

          วันที่ 5เม.ย.62 พนักงานเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายยาสัตว์ online ตามที่ได้รับการร้องเรียนผ่านกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ พบผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 มาตรา12 ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามมาตรา101 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5 ปี และปรับไม่เกิน10,000 บาทและมาตรา72(4)ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษตามมาตรา122 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปี หรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
           เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดของกลางยาไก่ชน ชื่อทางการค้า 5 พลัง Power จำนวน 870 ซอง มูลค่ากว่า100,000 บาท และเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไป

messageImage 1556699204029 messageImage 1556699238266

S 14246020

พนักงานเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ร่วมกับกองสารวัตรและกักกันได้ลงพื้นที่สืบสวนและจับกุมโรงงานผลิตอาหารสัตว์เถื่อนในพื้นที่อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

 

 

วันที่ 22ม.ค.62  พนักงานเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ร่วมกับกองสารวัตรและกักกันได้ลงพื้นที่สืบสวนและจับกุมโรงงานผลิตอาหารสัตว์เถื่อนในพื้นที่อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ตามที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีการขายอาหารสัตว์ที่ไม่มีทะเบียนทางสื่อออนไลน์ จากการตรวจสอบพบว่ามีการผลิตอาหารสัตว์ ชื่อการค้า "แฟตพลัส"จำนวน1,600 ถุงซึ่งเป็นอาหารเสริมแร่ธาตุสำหรับสัตว์ จึงได้ทำการอายัดอาหารสัตว์ทั้งหมดพร้อมเครื่องผสมอาหารสัตว์จำนวน 1 เครื่องมูลค่ามากกว่า 300,000 บาท ส่งพนักงานสอบสวน สภ.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โดยแจ้งข้อหากระทำการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ