ค้นหา
ประกาศข่าวด่วน
เชิญฝึกอบรมชี้แจงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับอาหารสัตว์ให้แก่ผู้ประกอบการ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล่ม 132 ตอนพิเศษ 300 ง วันที่ 18 พ.ย.2558
รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

.


Copyright Division of Animal Feed and Veterinary Products Control

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ 91 หมู่4 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 021590406-7 เว็บมาสเตอร์: afvc8@dld.go.th

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ|ความเป็นมา|แบบฟอร์มคำขอ donwload|กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

Powered by Discuz!

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้าบอร์ด